You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
Psihologs

Konsultācijas

Pozitīvā psiholoģija.

Pozitīvā psiholoģija ir psiholoģijas nozare, kas radusies salīdzinoši nesen - 1999. gadā.

Pozitīvās psiholoģijas pamatlicējs ir M.Seligmans .

PP Uzmanība tiek vērsta uz konceptiem :

 • prieks,

 • laime,

 • optimisms,

 • ticība

 • apmierinātība ar dzīvi,

 • labizjūta,

 • laimes psiholoģija,

 • optimālā pieredze (flow),

 • stiprās indivīda puses,

 • kreativitāte,

 • kā savu dzīvi padarīt labāku,

 • kā pārorientēt savu domāšanu no kritiskas uz pozitīvu,

 • kā dzīvot sabiedrībā un būt par veselu, kā fiziski, tā mentāli.

Pozitīvāpsiholoģija ir orientēta uz tiem, kas dzīvo ar izjūtu, ka viņiem patīk dzīvot, viņi meklē savā dzīvē iespējas gūt panākumus un realizēties.

PP pēta situācijas, kad cilvēkam nav pārāk lielu emocionālu ciešanu, viņš ir daudzmaz apmierināts ar dzīvi un sevi, ir ticība nākotnei, un daudz strādā ar sevi.

PP pētījumi liecina, ka apsekojot tūkstošiem cilvēku tiem , kuriem raksturā ir iedzimts optimisms, spēcīgs pozitīvais resurss, labāk pārvar slimības un veiksmīgāk atveseļojas, viņiem ir arī spēcīgāka imūnā sistēma, ko ļoti izteikti ietekmē psihe.

Pozitīvāpsiholoģija balstās atziņā, ka jebkurā vecumā, jebkurā sociāli ekonomiskajā situācijā cilvēkā ir pozitīvs resurss jeb iekšējais spēks, kas, varētu teikt, ir saistīts ar pašsaglabāšanās instinktu.

PP ir orientēta uz tiem, kuri izjūt savas izaugsmes vajadzību, meklē atbildes uz jautājumiem par dzīves jēgu, sevi, savu nākotni, vai kuri ir izvēles situācijā, kad nezini, pa kuru ceļu iet, sāk meklēt citu tādu pašu cilvēku grupu vai skolotāju, vai psihologu. Tieši ar šiem jautājumiem nodarbojas arī pozitīvāpsiholoģija.

Pozitīvā domāšana nav tukša fantazēšana par to, ko es labprāt kādreiz gribētu. Tas ir dzīvesveids, kurā es pats radu apstākļus, lai mani sapņi varētu piepildīties. Tā nav tikai domāšana, tā ir arī apzināta, mērķtiecīga rīcība savu sapņu piepildīšanā.

Pozitīvā domāšana ir mūsu labo domu koncentrēšana uz savām vēlmēm, kuras var iemācīties jebkurš. Tas nav viegls ceļš , bet tas ir izdarāms, pārvērtējot savu vērtību sistēmu, izprotot citus, būt saprastam citiem, izstrādājot mērķus un pateicoties par padarīto. Koncentrējoties uz to, ko katrs vēlamies sasniegt.

Pozitīvo psiholoģiju rada cerības, ka cilvēki par galveno prioritāti izvirzīs psiholoģisko labklājību un zināšanas, kā to sasniegt.
Plaši pazīstamais NLP vai koučings sevī ietver daudz tehnikas, metodes , kas pārklājas ar pozitīvās psiholoģijas pētījumiem un atziņām .

PP nav efektīva akūtos krīžu gadījumos.