You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
Psihologs

Konsultācijas


Kas ir Kognitīvi biheiviorālā pieeja?

Kognitīvi biheivioralās pieejas mērķi.

 • KBT tulkojums no lat.val. – kognitīvi (lat. cognitio – izziņa) biheiviorālā (ang. behaviour – uzvedība, izturēšanās) . 
 • KBT pamatlicēji : B.F. Skinners (uzvedības- behaviour pieeja), A. Beks (Beck, 1967), A. Eliss (Ellis, 1962) (kognitīvā pieeja).
 • Terapijas procesā tiek izzināts, saprasts esošais (grūtības radošais) uzvedības modelis un, atbilstoši cilvēka vajadzībām, mērķiem, izveidots jauns. 
 • Strādājot ar KBT metodēm speciālists ne tik daudz koncentrējas uz klienta konfliktu (simptomu, problēmu) iemesliem un avotiem, cik strādā ar klienta neveselīgiem uzvedības stereotipiem. Tātad KBT liek uzsvaru uz to, ka cilvēka uzvedību un jūtas nosaka nevis situācija pati, bet tas kā cilvēks uztver šo situāciju.
 • Kognitīvi biheiviorālā terapija palīdz atrisināt specifiskas problēmas– (depresiju, bailes, nemieru jeb trauksmi, ēšanas traucējumus, somatiskās problēmas) , novērtēt un modificēt kļūdainās domas, gan disfunkcionālu uzvedību .

Vieni no izplatītākiem disfunkcionāliem indivīda uzskatiem :

 • Man ir jābūt perfektam/kompetentam it visā ko daru.
 • Ja es kādam nepatīku, tas nozīmē, ka ar mani kaut kas nav kārtībā.
 • Es nedrīkstu darīt to, ko vēlos un tā, kā vēlos, jo citi var būt par to dusmīgi un pamest mani, utt.

Negatīva domāšana ir tik dominējoša, ka tā nav tikai depresijas simptoms, bet galvenais tās uzturētājs.

 • Piemērota gan bērnu, gan pieaugušo terapijai.
 • Terapijas galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkam panākt vēlamās pārmaiņas savā dzīvē. 
 • Fokuss tiek vērsts uz konkrētā brīža izturēšanos, ko cilvēks grib saprast vai mainīt, un to raksturo princips “šeit un tagad”. 
 • Galvenā uzmanība tiek pievērsta iespējai izmantot apgūto jauno adaptīvo uzvedību un veidot pārmaiņas ārpus konsultēšanas vides. 
 • Kognitīvi biheiviorālā metode ir efektīva krīžu periodā. 
 • Kognitīvi biheiviorālā terapija ir ierobežota laikā, un tai ir skaidri noteikti un specifiski mērķi. 
 • Šī pieeja paredz neilgu tera­pijasperiodu, kas virzīta uz konkrētu terapijas mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu; terapijas īslaicīgumu nodrošina tas, ka šīs terapijas pamatprincips ir: strādā ar apzināto un strādā pakāpeniski - sāc ar vienkāršo, jo iespējams, ka vienkāršāku problēmu ir iespējams atrisināt pietiekami vienkārši. Ja pieņēmumi ir ļoti spēcīgi un grūti maināmi, tas var liecināt, ka to saknes ir dziļas (pieņēmumi veidojušies agrīni, guvuši biežu apstiprinājumu vai radušies spēcīgas traumas rezultātā). Tādā gadījumā terapijas process būs ilgstošāks un vairāk pievērsīsies tiem apstākļiem, kuros pieņēmumi veidojušies.